ANDORRA

Ova patuljasta državica smještena je u nizinskom dijelu Pireneja, na samoj granici Francuske sa Španjolskom. Njen nastanak seže u srednjovjekovnu legendu. Naime, prema pripovijesti iz 11. stoljeća franački car Karlo Veliki stanovnicima Andorre dodijelio je brojne povlastice, među njima i autonomiju u znak zahvalnosti za njihove žrtve u ratu s Maurima. Uskoro su ovim posjedom zavladala dva sukneza, od kojih jedan predstavlja civilnu, a drugi crkvenu vlast.

Andorra - Map

Slika: Zbog svog položaja na granici Španjolske i Francuske, samostalnost Kneževine često je bila upitna. Ipak, ona se do danas održala kao jedina potpuno samostalna katalonska zemlja.

Tijekom 20. stoljeća postojala je opasnost da Andorra pripadne Španjolskoj uslijed aneksije (priključenja) koju je namjeravao izvesti general Franco, pa je francuska vojska zaposjela Andorru sve do 1940. U Prvom svjetskom ratu Andorra je stala na stranu Antante, a u Drugom svjetskom ratu uživala je neutralnost.

Kako bi se i nakon ratnih sukoba privukla strana ulaganja i potaknulo gospodarstvo, Andorra je postala besporezna zona, a u suvremeno doba značajan dio andorranskog sporazuma puni se turizmom.

Andorra Mountains

Slika: Turizam, osobito zimskog tipa, važan je prihod Andorre.

Zanimljivo je da Andorci čine tek 33% ukupnog stanovništva, a većinom žive u glavnom gradu Andorra la Vella. Iako je katalonski jedini službeni jezik, francusko i španjolsko stanovništvo u Andorri također se služe svojim jezicima, a u Andorri su prisutne i brojne nacionalne manjine (npr. židovska, nizozemska i njemačka).

Danas je Andorra moderna i gospodarski uspješna država duge tradicije koja se oslanja prvenstveno na katalonsko folklorno nasljedstvo, a posebno mjesto u andorranskoj kulturi pripada njenim poštanskim markama.

Andorra - Flag

Slika: Na grbu andorrske zastave istaknute su i katalonske boje.

POŠTANSKE MARKE ANDORRE

Iako je Andorra zemlja koja pripada novijoj filatelističkoj povijesti, njene poštanske marke opravdano su vrlo brzo postale vrlo omiljene kod mnogih filatelista. Sve do početka tridesetih godina 20. stoljeća Andorra je bila potpuno ovisna o Francuskoj u smislu poštanskog prometa, pa su se i na području Andorre koristile francuske poštanske marke.

Andorra 1931

Slika: Na području Andorre su se sve do 1932. koristile francuske poštanske marke. Gornja marka pripada nizu s pretiskom ANDORRE (1931.).

Prve vlastite poštanske marke Andorra je pustila u optjecaj 1932. godine, a prikazivale su idilične pejsaže upotpunjene kamenim crkvama ili mostovima. Na najranijim serijama poštanskih maraka pojavljuje se natpis VALLEES D’ANDORRE (hrv. Doline Andorre), kasnije zamijenjen jednostavnijim nazivom ANDORRE.

Andorra 1932 - Pont de St. Antone

Slika: Prve poštanske marke koje je izdala Kneževina Andorra prikazivale su slike iz prirode s dojmljivim mostovima i crkvama, poput ove marke s Mostom sv. Antuna (franc. Pont de Sant Antoni).

Već od najranijih izdanja andorranske poštanske marke grafički su vrlo uspješne, pa i ne čudi da su (osobito klasične poštanske marke, izdane do 1945.) česta tema filatelističkih zbirki u cijeloj Europi.

Andorra 1936

Slika: Stari grb Kneževine na andorranskoj poštanskoj marci (1936.).

Andorre Meritxell

Slika: Poštanska marka Andorre s motivom križa u mjestu Meritxell (poništena 1966.).

Andorra 1981

Slika: Osobito česti motivi andorranskih maraka potječu iz katalonskog folklora i kulture (1981.).