ŠTO JE FILATELIJA?

Filatelija je, podsjetimo se, naziv za sakupljanje i proučavanje poštanskih maraka, žigova, omotnica i sličnih filatelističkih proizvoda. Filatelist je osoba koja se bavi filatelijom.

Le Philateliste-1929

Slika: Francuski umjetnik François Barraud naslikao je 1929. sliku pod nazivom Filatelist (franc. Le Philateliste).

ŠTO SAKUPLJAJU FILATELISTI?

Filatelisti sakupljaju:

1.: poštanske marke (one mogu biti “franko”, tj. namijenjene frankiranju u svakodnevnom poštanskom prometu, ili “specijalne”, npr. poštanske marke namijenjene frankiranju paketa (paketske marke));

Filatelija 5

Filatelisti razlikuju mnogo vrsta poštanskih maraka. Neke od njih su:

a) redovne marke – poštanske marke koje se svakodnevno koriste u poštanskom prometu. Izdaju se u velikim nakladama i najčešće nemaju veliku financijsku vrijednost (u smislu rijetkosti). Naravno, za filatelista je svaka poštanska marka pravo blago, bez obzira na njenu rijetkost.

b) prigodne marke – poštanske marke kojima Pošta neke države obilježava neku važnu obljetnicu (npr. početak Prvog svjetskog rata, obljetnica rođenja neke važne ličnosti itd.), događaj (npr. Božić, Uskrs itd.) ili sličnu “prigodu”.

Prigodne se marke tiskaju u nešto manjim nakladama od redovnih maraka, pa su stoga i znatno rjeđe. Prigodne marke mnogim su filatelistima diljem svijeta omiljeno tematsko područje sakupljanja.

Prigodna marka 1     Prigodna marka 2

Lijevo: Prigodna poštanska marka Hrvatske pošte-Mostar kojom se obilježava 20. obljetnica prve hrvatske marke (2013.); desno: Prigodna poštanska marka Hrvatske pošte kojom se obilježava Uskrs (2013.).

c) porto-marke – ukoliko je pošiljatelj pisma platio poštarinu poštanskim markama nedovoljne vrijednosti (tj. poštanska usluga nije u potpunosti plaćena), primatelj plaća ostatak poštarine porto-markama.

Danas se porto-marke sve rjeđe koriste u svakodnevnom poštanskom prometu, no i one su predmet filatelističkog interesa.

Porto-marka

Slika: Porto-marka njemačke države Baden (1862.).

d) doplatne marke – poštanske marke koje se dodatno naplaćuju u poštanskom prometu. Obično se tiskaju i koriste povodom nekih važnih obljetnica i događaja, humanitarnih akcija (npr. tjedna Crvenog križa) i sl. U svakodnevnom poštanskom prometu vrlo se rijetko koriste.

Doplatna marka

Slika: Doplatna poštanska marka Hrvatske pošte povodom tjedna Crvenog križa (1993.).

e) službene marke – poštanske marke koje se koriste u poštanskom prometu među državnim institucijama neke zemlje. Ovoj skupini maraka pripadaju i taksene marke, koje se najčešće koriste od svih službenih maraka. Sakupljanje službenih maraka nije toliko rašireno, no ipak postoji interes za njima.

Taksene marke

Slika: Taksene marke (vrsta službenih maraka) Austrije nominalne vrijednosti 2 šilinga (lijevo) i 20 šilinga (desno).

2.: poštanske žigove (poštanski žigovi također mogu biti redovni i prigodni);

Primarna svrha poštanskih žigova je poništavanje poštanske marke kojim se potvrđuje poštanska usluga. Takvi su žigovi na pismima koja svakodnevno primamo, tj. oni su redovni, ali važne obljetnice i događaji mogu se, pored prigodnih poštanskih maraka, obilježavati i prigodnim poštanskim žigovima, koji se općenito nazivaju “žigovima prvog dana” stoga što se u lokalnom poštanskom uredu mogu dobiti od prvog dana puštanja u promet pripadajuće poštanske marke.

Prigodan poštanski žig 1

Slika: Prigodan poštanski žig Hrvatske pošte kojim se obilježava 180 godina postojanja Arheološkog muzeja u Zadru (2012.).

3.: poštanske omotnice (razlikujemo redovne omotnice i tzv. “omotnice prvog dana”);

Pored poštanskih omotnica koje svakodnevno primamo (i na kojima su sve rjeđe poštanske marke), Pošta izdaje i tzv. “omotnice prvog dana” (engl. First Day Cover, FDC). “Obične” omotnice od “omotnica prvog dana” razlikuju se stoga što se na njima nalazi poštanska marka na kojoj je otisnut pripadajući “žig prvog dana”, a u kutu ovakve omotnice otisnut je motiv (ilustracija) vezan uz novu poštansku marku kojoj je cijela omotnica posvećena.

Ukoliko je više poštanskih maraka koje su tematski povezane (npr. svaka od njih predstavlja dio hrvatske flore i sl.), za takve marke kažemo da tvore seriju maraka. Tada je “omotnica prvog dana” posvećena cijeloj seriji maraka, tj. na omotnici se nalaze sve marke iz te serije i sve su žigosane “žigom prvog dana”.

FDC 1       FDC 2

Lijevo: “Omotnica prvog dana” Hrvatske pošte prigodom Drugog kongresa hrvatskih esperantista (1998.); desno: “Omotnica prvog dana” Hrvatske pošte prigodom puštanja u optjecaj serije (niza) maraka Svjetionici (2010.).

4.: “blokove” poštanskih maraka;

“Blokovi” poštanskih maraka naziv su za poštansku marku čiji sadržaj tematski prelazi granice zupčanja marke i obuhvaća i prostor oko same marke. Slični su tzv. “arčićima”, no bitno se razlikuju od njih.

Blok poštanske marke 1        Blok poštanske marke 2

Lijevo: Blok Hrvatske pošte poštanske marke 440. obljetnica Seljačke bune (2013.) – vidljivo je da sadržaj poštanske marke prelazi na okolni prostor; desno: Blok Hrvatske pošte serije maraka Hrvatska-svjetski prvak u vaterpolu-Melbourne 2007. (2007.).

5.: karnete poštanskih maraka;

Karnete tvore “arčići” poštanskih maraka koji su tvrdim uvezom i tvrdim koricama zaštićeni od gužvanja i oštećenja prilikom nošenja maraka u džepu. Danas su karneti filatelistički proizvod osobito popularan u Finskoj, koja svake godine izdaje veći broj karneta.

Karneti

Slika: Karneti koje je izdala Hrvatska pošta. Najomiljeniji su u Finskoj.

Naravno, ovo su samo neki od brojnih predmeta sakupljanja filatelista, koje smo detaljnije opisali zbog njihove popularnosti. Uz dosad navedene, poznati filatelistički proivodi su i:

a) filatelistički listovi;

List prvog dana

b) maksimum-karte (slične razglednicama; osobito su omiljene u Francuskoj);

Maksimum-karta

c) “arčići” poštanskih maraka;

Arčići poštanskih maraka

d) arci poštanskih maraka;

Marka HP Pristupanje HR EU ARAK TISAK

e) poštanske marke s privjeskom.

Poštanska marka s privjeskom

KAKO ZAPOČETI VLASTITU ZBIRKU?

Prvi korak u bavljenju filatelijom svakako je odabir tematskog područja (npr. flora i fauna, automobili, povijesne ličnosti itd.) poštanskih maraka koje ćemo sakupljati.

U IDUĆEM NASTAVKU FILATELIJE ZA POČETNIKE: Kako postati filatelist?